Poniższy formularz dotyczy wyceny auta do kasacji. Proszę wpisać dane auta, a my wycenimy i skontaktujemy się z Państwem w celu odbioru auta.

   

  Głównym przedmiotem naszej działalności jest profesjonalne złomowanie aut. Wydajemy zaświadczenia o demontażu pojazdu, niezbędne do wyrejestrowania pojazdu z ewidencji. Zapewniamy darmowy transport oraz wycenę, płacimy za każde auto.

  Auto kasacja jest najlepszym rozwiązaniem, w przypadku kiedy ze względu na wiek czy stan techniczny pojazd nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a naprawa pojazdu jest nieopłacalna.

  Posiadasz nienadające się do użytkowania auto? Skupujemy auta w każdym stanie technicznym: powypadkowe, spalone, uszkodzone, jak również takie które nie przeszły przeglądu technicznego. Zapewniamy profesjonalną, miłą i kompleksową usługę.

  Za każdy samochód płacimy gotówką.

  Chcesz oddać auto do kasacji? Wyślij do nas mailowo na adres tomcar2008@gmail.com zdjęcia swojego auta. Napisz jakie to auto, z którego roku, jaki posiada silnik, opisz stan techniczny pojazdu oraz wyposażenie. Podaj swój numer telefonu. Wycenimy auto i skontaktujemy się z Tobą.

  Jakie masz korzyści z przekazania auta do nas?

  • otrzymujesz zapłatę za auto (wycena indywidualna)
  • otrzymujesz zaświadczenie o demontażu pojazdów, czyli dokument potrzebny do wyrejestrowania pojazdu,
  • masz możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC i zwrot zapłaconych składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia,
  • nie płacisz za transport auta do naszej firmy,
  • chronisz środowisko poprzez demontaż pojazdów zgodny ze standardami narzuconymi przez Ministra Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • masz pewność, że w przyszłości nie spotkają Cię przykre konsekwencje związane ze zbyciem pojazdu.

  Złomowanie aut – jakie dokumenty są potrzebne?

  Podczas kasacji pojazdu należy stawić się osobiście i posiadać następujące dokumenty:

  • dowód rejestracyjny – jeżeli został zgubiony/skradziony należy napisać stosowne oświadczenie, w przypadku zatrzymania dowodu przez policję kserokopia dowodu zatrzymania.
  • kartę pojazdu (jeżeli była wydana) – jeżeli zgubiona należy wypełnić stosowne oświadczenie.
  • dowód osobisty /prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem i numerem pesel
  • jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany współwłaściciel najlepiej jeżeli będzie on również podczas kasacji, jednak w przypadku kiedy nie jest to możliwe należy wypełnić stosowne upoważnienie i dołączyć ksero dowodu (lub mieć ze sobą oryginał do wglądu)
  • jeżeli pojazd zarejestrowany jest na firmę należy dołączyć KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy
  • w przypadku, kiedy pojazd nie został przerejestrowany należy okazać umowę kupna- sprzedaży lub inny dokument potwierdzający nabycie pojazdu (przedstawione umowy muszą dawać ciągłość pomiędzy osobą w dowodzie rejestracyjnym a osobą która kasuje pojazd)

  Dokumenty do pobrania:

  JAK WYCOFAĆ POLISĘ OC I OTRZYMAĆ ZWROT

  Umowę należy wypowiedzieć na piśmie. Większość firm ubezpieczeniowych przyjmuje wypowiedzenia przesłane: pocztą, mailem i faksem. Można również dostarczyć osobiście do siedziby firmy. Najczęściej firmy ubezpieczeniowe posiadają gotowe formularze.

  W celu wycofania polisy OC należy wypełnić formularz:

  „Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu”

  W celu otrzymania zwrotu OC za niewykorzystany okres należy wypełnić formularz:

  „Wniosek o zwrot składek/nadwyżki”

  Wypełnione formularze należy podpisać i wysłać pocztą lub zeskanować i wysłać mailem. Należy dołączyć decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.

  Pamiętaj!

  Demontaż pojazdów może być przeprowadzony tylko i wyłącznie w upoważnionych Stacjach Demontażu Pojazdów.
  Zgodnie z art. 53a. Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  „ Kto poza stacją demontażu dokonuje:

  1. usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
  2. wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,
  3. wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu

  – podlega karze pieniężnej od 10 000 do 300 000 zł.”