Poniższy formularz dotyczy wyceny auta do kasacji. Proszę wpisać dane auta, a my wycenimy i skontaktujemy się z Państwem w celu odbioru auta.

 

Głównym przedmiotem naszej działalności jest profesjonalne złomowanie aut. Wydajemy zaświadczenia o demontażu pojazdu, niezbędne do wyrejestrowania pojazdu z ewidencji. Zapewniamy darmowy transport oraz wycenę, płacimy za każde auto.

Auto kasacja jest najlepszym rozwiązaniem, w przypadku kiedy ze względu na wiek czy stan techniczny pojazd nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a naprawa pojazdu jest nieopłacalna.

Posiadasz nienadające się do użytkowania auto? Skupujemy auta w każdym stanie technicznym: powypadkowe, spalone, uszkodzone, jak również takie które nie przeszły przeglądu technicznego. Zapewniamy profesjonalną, miłą i kompleksową usługę.

Za każdy samochód płacimy gotówką.

Chcesz oddać auto do kasacji? Wyślij do nas mailowo na adres tomcar2008@gmail.com zdjęcia swojego auta. Napisz jakie to auto, z którego roku, jaki posiada silnik, opisz stan techniczny pojazdu oraz wyposażenie. Podaj swój numer telefonu. Wycenimy auto i skontaktujemy się z Tobą.

Jakie masz korzyści z przekazania auta do nas?

 • otrzymujesz zapłatę za auto (wycena indywidualna)
 • otrzymujesz zaświadczenie o demontażu pojazdów, czyli dokument potrzebny do wyrejestrowania pojazdu,
 • masz możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC i zwrot zapłaconych składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia,
 • nie płacisz za transport auta do naszej firmy,
 • chronisz środowisko poprzez demontaż pojazdów zgodny ze standardami narzuconymi przez Ministra Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • masz pewność, że w przyszłości nie spotkają Cię przykre konsekwencje związane ze zbyciem pojazdu.

Złomowanie aut – jakie dokumenty są potrzebne?

Podczas kasacji pojazdu należy stawić się osobiście i posiadać następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny – jeżeli został zgubiony/skradziony należy napisać stosowne oświadczenie, w przypadku zatrzymania dowodu przez policję kserokopia dowodu zatrzymania.
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana) – jeżeli zgubiona należy wypełnić stosowne oświadczenie.
 • dowód osobisty /prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem i numerem pesel
 • jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany współwłaściciel najlepiej jeżeli będzie on również podczas kasacji, jednak w przypadku kiedy nie jest to możliwe należy wypełnić stosowne upoważnienie i dołączyć ksero dowodu (lub mieć ze sobą oryginał do wglądu)
 • jeżeli pojazd zarejestrowany jest na firmę należy dołączyć KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy
 • w przypadku, kiedy pojazd nie został przerejestrowany należy okazać umowę kupna- sprzedaży lub inny dokument potwierdzający nabycie pojazdu (przedstawione umowy muszą dawać ciągłość pomiędzy osobą w dowodzie rejestracyjnym a osobą która kasuje pojazd)

Dokumenty do pobrania:

JAK WYCOFAĆ POLISĘ OC I OTRZYMAĆ ZWROT

Umowę należy wypowiedzieć na piśmie. Większość firm ubezpieczeniowych przyjmuje wypowiedzenia przesłane: pocztą, mailem i faksem. Można również dostarczyć osobiście do siedziby firmy. Najczęściej firmy ubezpieczeniowe posiadają gotowe formularze.

W celu wycofania polisy OC należy wypełnić formularz:

„Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu”

W celu otrzymania zwrotu OC za niewykorzystany okres należy wypełnić formularz:

„Wniosek o zwrot składek/nadwyżki”

Wypełnione formularze należy podpisać i wysłać pocztą lub zeskanować i wysłać mailem. Należy dołączyć decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.

Pamiętaj!

Demontaż pojazdów może być przeprowadzony tylko i wyłącznie w upoważnionych Stacjach Demontażu Pojazdów.
Zgodnie z art. 53a. Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
„ Kto poza stacją demontażu dokonuje:

 1. usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
 2. wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,
 3. wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu

– podlega karze pieniężnej od 10 000 do 300 000 zł.”