13 listopada 2018 / kategoria: porady / Brak komentarzy

Sprzedaż starego samochodu jest zadaniem często bardzo trudnym. Mało kto jest zainteresowany kupnem auta, które nie do końca jest sprawne, wymaga sporo napraw, które przewyższyłyby jego wartość. W takiej sytuacji albo samochód sprzedawany jest za bezcen albo złomowany.

Kasację samochodu należy wykonać w sprawdzonej firmie

Kasacja samochodu – co powinieneś wiedzieć?

Najważniejszą zasadą jest załatwienie sprawy kasacji samochodu w sposób legalny. Zasady związane ze złomowaniem aut reguluje Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Demontaż pojazdu samochodu może odbywać się wyłącznie na wyspecjalizowanych stacjach. Nieprzestrzeganie tej zasady jest bardzo wysoko karalne. Za usuwanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów można dostać mandat wynoszący od 10.000 do 300.000 zł.

Kasacja samochodu to nierzadko jedyne rozwiązanie przy mocno wyeksploatowanym pojeździe

Drugą zasadą jest przygotowanie kilku ważnych dokumentów, które są konieczne przy wykonaniu prawidłowo kasacji:

  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne (nie dotyczy wyrejestrowania z powodu kradzieży),
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli dowód własności jest wystawiony na osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), jeżeli pojazd stanowi własność osoby prawnej,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu (10 zł).

Kasacja samochodu – czy można na niej zarobić?

Kasacja samochodu odbywa się najczęściej w momencie, w którym auto jest częściowo lub zupełnie niezdolne do dalszej jazdy. Właściciel samochodu podejmuje decyzję o złomowaniu samochodu głównie dlatego, że nikt nie jest zainteresowany kupnem samochodu w tak fatalnym stanie. Opłacanie ubezpieczenie za samochód, który jest nieużywany to bezsensowny wydatek, dlatego taki pojazd najlepiej zezłomować. Kwota, którą otrzymasz po kasacji samochodu wynosi od 500 zł do 750 zł. W zależności od stanu i rozmiaru pojazdu. Aby samochód został przyjęty do kasacji, jego waga nie może być mniejsza niż 90% masy własnej zapisanej w dowodzie rejestracyjnym. Wymóg ten dotyczy wyłącznie samochodów osobowych.

Nie podejmuj się złomowania samochodu na własną rękę!

Zaświadczenie o kasacji samochodu – czyj to obowiązek?

Po demontażu samochodu stacja ma obowiązek wydać zaświadczenie. W innym wypadku może dojść do sytuacji, w której dawno nieistniejący samochód, będzie widniał w systemie i właściciel zobowiązany będzie zapłacić za jego ubezpieczenie.

W zaświadczeniu znajduje się oświadczenie przedsiębiorcy o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice rejestracyjne. Zaświadczenie jest sporządzane w trzech egzemplarzach. Pierwsze otrzymuje właściciel samochodu, drugi jest przekazywany przez prowadzącego stację demontażu organowi rejestrującemu, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego stację. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany na tej podstawie w terminie 30 dni złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

Podjęcie decyzji o złomowaniu samochodu często nie jest łatwe, bo do auta czuje się sentyment i jest się z nim mocno związanym. Trzeba jednak pamiętać, że opłacanie ubezpieczenia OC, robienie przeglądów jest zupełnie nieopłacalne. W momencie, w którym samochód przestaje pełnić swoją funkcję, powinno się usunąć pojazd.

Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług kasacji samochodu – zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy i kontaktu z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *